خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
deli meat
Tobacco
Window repair
خرید یخچال ال جی
Window repair
فلنج
بررسی كاركردهای تجارت بین الملل
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 13 ارديبهشت 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوي | بازدید : <-PostHit->
بررسی كاركردهای تجارت بین الملل

پروژه بررسی كاركردهای تجارت بین الملل در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی كاركردهای تجارت بین الملل

پایان نامه بررسی كاركردهای تجارت بین الملل
مقاله بررسی كاركردهای تجارت بین الملل
پروژه بررسی كاركردهای تجارت بین الملل
تحقیق بررسی كاركردهای تجارت بین الملل
دانلود پروژه بررسی كاركردهای تجارت بین الملل
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

پروژه بررسی كاركردهای تجارت بین الملل در 27 صفحه ورد قابل ویرایش 

كاربردهایی در تجارت بین الملل

دراین مقاله می توانیم نظرات خود را طوری تعمیم دهیم، كه شامل اقتصادهای باز هم بشود . دراین جا می خواهیم اثر تعرفه ( مالیات بر واردات كالا )را بررسی كنیم . می خواهیم ببینیم چه كسی منفعت می برد وچه كسی متضّرر می شود، وآیا منافع وضع تعرفه اززیانهای آن بیشتر است یا نه؟ ابتدا با تحلیل اثرات تعرفه آغاز می كنیم . اثرات وضع تعرفه اساساً به این بستگی دارد كه آیا كشور وضع كننده تعرفه كشوری بزرگ است یا كوچك . اگر كشوری كوچك باشد رفتار اهالی آن نمیتواند ساختار قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد یعنی این كشور گیرنده قیمت است . به عنوان مثال آنچه كه در انگلستان اتفاق می افتد ( حتی به روز یك خشكسالی ) ، اثر كمی روی قیمت جهانی گندم دارد . اما اگر كشوری در بازار كالای مورد نظر ، كشوری بزرگ به حساب آید     ( چه به عنوان خریدارچه به عنوان فروشنده ) اقدام ورفتارش می تواند قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد. به عنوان مثال اگر آمریكا روی قهوه محدودیت وارداتی وضع كند قیمت نسبی قهوه را به طور اجتناب ناپذیری كاهش می دهد . بنابراین « بزرگ » رابطه مبادله متغیّری دارد . در این نسبت قیمت كالا(ها)ی صادراتی به قیمت كالا(ها)ی وارداتیش متغّیر است. دراین مورد چه بسا وضع تعرفه در مقایسه با مورد كشور كوچك، باصرفه ترباشد . بنابراین درابتدا اثر تعرفه ایی راكه از جانب كشوری كوچك وضع می شـود تحلـیل می كـنیم . سـپس هـمین كار را در موردكـشورهایی كه  رابطه مبادله اشان 

متغیراست انجام میدهیم . این مارا ملزوم میكند كه نظریه نحوه تعیین قیمت های جهانی را ارائه دهیم كه این كار به نوبه خود به قضایای جالبی درمورد الگوی تجارت جهانی وتوزیع جهانی درآمد منتهی می شود .

1-4 منافع یك كشور ازناحیه تجارت در صورت ثابت بودن قیمت های جهانی

فرض كنید كشور كوچكی درابتدا ازتجارت جهانی به دور بوده ودر وضعّیت نقطه P كه درآن هم تولید وهم مصرف می كنند درتعادل باشد ( به نمودار 1-4 مراجعه كنید ) . بعدازآن این كشور قادر می شود درقیمتهای نسبی جهانی با خارج تجارت كند .این اقدام مجموعه امكانات مصرفی اقتصاد راكه قبل از تجارت از طریق منحنی امكانات تولید محدود می گردید گسترس میدهد . زیرا اگر تولید داخلی به سمت نقطه حركت كند ،درآن صورت مبادله y با x در نرخ كه در بازارهای جهانی داده شده ومعین است امكان پذیر می شود . بنابراین منحنی امكانات مصرف جدید اقتصاد خطی است كه از نقطه می گذردودارای شیب است . اما این مسئله تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد كه تولید به سمت نقطه حركت كند ، كه درآن نرخ تبدیل داخلی MRT از طریق تجارت خارجی به نسبت قیمتهای جهانی ( یعنی بانرخ تبدیل ) مساوی است. لذا برای یك اقتصاد باز شرط چهارمی هم برای كارایی وجود دارد :

MRTf =  = MRT

به عبارت دیگر تولید بـاید به گونـه ای سـازماندهی شـود كـه ارزش GNP بـرحسـب

قیمت های جهانی حداكثر گردد. دراین اقتصاد بدون عوامل اختلال ، این امر زمانی رخ می دهد كه قیمتهای داخلی درجهت برابر شدن با قیمت جهانی تعدیل شوند :

MRTf =  =  = MRT

 توجه داشته باشید كه درحركت از P به ، این كشور كه قبلاً y را خیلی ارزان تر از خارجی ها تولید می كرد از مزیت نسبی اش درصنعت y استفاده كرده وتولید خود را در این زمینه افزایش داده است .

مصرف چگونه عكس العمل نشان می دهد ؟ پاسخ به این سوال بستگی به این دارد كه     [با وارد شدن به بازارجهانی و] بروز تغییرات فوق ، برای توزیع درآمد چه اتفاق بیافتد . مسلّماً این تغییر این امكان را فراهم میكند كه رفاه صاحبان نیروی كار وسرمایه هر دو ، بهبود یابد . زیرا فرض كنید در نقطه P سطوح رفاه برابر ( uL0 و uK0  ) باشد كه با منحنی بی تفاوتی جامعه I0 متناظر است آنگاه بایدبه عنوان مثال ، یك uK1 بزرگترازuK0 وجود داشته باشد به گونه ای كه منحنی بی تفاوتی جامعه ( uK0 و uK1 ) مربوط به آن بر منحنی امكانات مصرف مماس باشد این وضعیت تماس در نقطهنشان داده شده است . دراین نقطه

MRTf  =  =  = MRS

است بنابراین در صورتی كه قیمت های مبادله ای جهانی با قیمت های مربوط به عدم مبادله متفاوت باشد ، حركت از وضعیت عدم مبادله به سمت تجارت آزاد بهبود پارتو

بالقوه ای رابرای كشور به ارمغان می آورد اما آیا این اقدام در عمل نیز بهبود پارتو را ایجاد می كند ؟ بدون دخالت دولت خیر زیرا طبق قضّیه استالپر – ساموئلسون تناظر میان قیمت عوامل وقیمت كالاها بدین معناست كه اگرx به خاطر ارزان بودن واردكشور شود موجب كاهش قیمت داخلی x ( Py / Px  ) وكاهش رفاه صاحبان عامل تولید (L ) كه محصول x ازآن با شدت بیشتری استفاده می كند می شود اما در بالا ثابت كردیم كه این امكان وجود دارد كه بتوان زیان ناشی از تغییر قیمت بازاری نیروی كار راجبران كرد روش معمول چنین جبرانی این است كه برصاحبان نیروی كار (L ) مالیات منفی (یارانه) وضع كنیم . وآن را از طریق وضع مالیات مثبت بر صاحبان سرمایه (K )تأمین مالی كنیم اگر عرضه عوامل تولید ثابت باشد هزینه كارآیی هم در پی ندارد .

مسئله 1-4 « وقتی درهای كشوری به روی تجارت خارجی باز باشد ، این كشور بهبود پارتو بالقوه ای را تجربه می كند ، خواه قیمت نسبی جهانی بالاتر از قیمتهای غیر مبادله ای داخلی باشد ، خواه از آن كمتر وخواه با آن مساوی باشد . » این عبارت صحیح است یا غلط ؟

مسئله 2-4 ( الف ) پس از گشوده شدن دشتهای آفریقا [به روی خارجی ها] قیمت نسبی زمین در انگلستان سقوط كرد چرا ؟

( ب ) درسال 1832 لایحه اصلاحات انگلستان به طبقات بی زمین حق شركت در انتخاب عطاكرد . در سال 1846 تجارت آزاد غلات در جهان آغاز شد . آیا رخ داد اول می تواند روی داد دوم را توضیح دهد ؟

2-4 اثرات وضع تعرفه با فرض ثابت بودن به قیمتهای جهانی

اما جبران كارآی اثرات منفعتی تغییر اقتصادی در تاریخ بشری نسبتاًنادر بوده است . روش متداول تر این است كه گروههای آسیب دیده شیوه های ناكارآیی را برای حمایت از منافع خود جستجو می كنند . بنابراین گروههایی كه با برقراری تجارت زیان می بینند،معمولاً به طورجنجال برانگیزی خواهان وضع تعرفه می شوند . اثر وضع تعرفه برx این است كه قیمت نسبی داخلی Py / Px را به « اندازه مقدار تعرفه » بالاتر از قیمت نسبی جهانی آن قرار می دهد :

(t + 1 )  =

كه درآن t نرخ تعرفه است این اقدام x را سودآورتر كرده و ( در نمودار 2-4 ) تولید به وضعیت ( كه درآنx بیشتروy كمتر تولید می شود ) انتقال می یابد در این نقطه داریم:

MRTf > ( t + 1 )  =  =  = MRT

 لذا باعدم كارآیی درتولید مواجهیم

از نقطهبه بعد تجارت در قیمت های رایج جهانی یعنی در طول خط R صورت می گیرد اما مصرف كنندگان نرخ جانشینی خود را باقیمت نسبی جهانی برابرنمی كنند . زیرا قیمت هایی كه آنها با آن مواجهند قیمت های داخلی است بنابراین مصرف تعادلی در نقطه ای مانند رخ می دهد كه در آن داریم :

MRTf > ( t + 1 )  =  =  = MRS

( ب ) قیمت تعادلی جهانی ومقادیر تعادلی x وy را پیدا كنید .

4-4 تعرفه بهینه : قیمت های متغیر جهانی

دراین زمینه هیچ كشوری گیرنده قیمت نیست هركدام به نوبه خود می تواند با وضع تعرفه ( یا مالیات بر صادرات ) وبا فرض اینكه طرف مقابل مقابله به مثل نمی كند وضعیت خودرا بهتر سازد البته هدف این است كه قیمت نسبی جهانی كالای وارداتی خود راكاهش دهد تعرفه بهینه را می توان با استفاده از تعادل عمومی ویا دستگاه [نمودار] برحسب هرواحد تصویر وتعیین كرد نمودار 5-4 مجدداً دیاگرام منحنی پیشنهاد از نمودار 4-4 را ارائه می دهد . اگر وقتی یك كشور با قیمت های داده شده مواجه می شود تصمیم بگیرد كه در نقطه خاصی تجارت كند می توان این انتخاب را از طریق نقطه تماس خط قیمت با منحنی بی تفاوتی تجارت به دست آورد . منحنی TA1 بالاترین منحنی بی تفاوتی ممكنی است كه كشور A می تواند به آن دست یابد درحالی كه B روی منحنی پیشنهاد خود باقی بماند ( چون نمی توان B را از منحنی پیشنهادش جدا كرد )لذا بهترین كاری كه كشور A می تواند انجام دهد این است كه در نقطه R مبادله انجام دهد كه در آن قیمت جهانی مساوی شیب OR است . در نقطه R ارزش نسبی ای كه مصرف كنندگان داخلی برای x قایل می شوند معادل1( Py / Px ) است . لذا تعرفه بهینه برابر است با تفاوت تفاوت میان این قیمت نسبی وقیمت نسبی جهانی :

همین مطلب در نمودار 6-4 هم آورده شده است كشور A با منحنی عرضه واردات مواجه است ( ومنحنی تقاضای صادراتش هم نزولی است . ) و میتواند با وضع تعرفه     ( یا مالیات بر صادرات ) وضـعیت خـود را ارتقاءبخـشد . بنابرایـن این یك وارد كنـنده

فردی كه كالای وارداتی بیشتری می خرد قیمتی كه سایر وارد كنندگان با آن مواجه می شوند را افزایش میدهد این عامل بیرونی را می توان از طریق وضع مالیات برواردات توسط دولت از میان بردهزینه اجتماعی واردات برابر M است كه درآن = و M  واردات كالا است لذا هزینه نهایی عبارت است از :

كه درآن ns كشش عرضه واردات است از آن جا كه وارد كننده فردی برای هر واحد واردات معادل به خارجیان پرداخت می كند نرخ تناسبی بهینه برابر  است ( بنابراین اگر این كشور گیرنده قیمت باشد همان طور كه قبلاً كشف كردیم تعرفه بهینه برابر صفر است .) همان طور كه نمودار نشان میدهد كشور به عنوان یك كل مانند انحصارگر عمل كرده و هزینه نهایی واردات را باارزش نهایی آن برابر می سازد وقتی كه تعرفه وضع میشود عرضه كنندگان خارجی واردات كشورA مجبور می شوند روی منحنی های عرضه شان به سمت پائین بازگردند خریداران خارجی صادرات كشور A مجبور می شوند روی منحنی های تقاضاشان به سمت بالا برمی گردند لذا قیمت نسبی جهانی كالاهای وارداتی كشور A كاهش می یابد .

تعرفه اساساًدستمزد حقیقی عامل تولیدی كه در آن كالای وارداتی شدت كاربر بیشتری دارد . (در مورد ما نیروی كار ) را افزایش می دهد ودستمزد حقیقی عامل تولید دیگر راكاهش خواهد داد اما درحالی كه با رابطه مبادله معین وداده شده زیان كننده بیشتر از نفع برنده ضررمی كنددر مورد رابطـه مـبادله متغیر در صورتی كه تعرفه بهینه وضع شود

عكس آن صادق است اگر چه كشورهای دیگر بیش از منافع كشور وضع كننده تعرفه زیان می بینند تعرفه ویا مالیات برصادراتی كه توسط كشورهای فقیر وضع می شود را می توان در زمینه های عدالتخواهانه وبرابری توجیه كرد اما بحث های برابری با وضع تعرفه های كشورهای ثروتمندبر صادرات كشورهای فقیر ستیز آشكار دارد . زیرا خطر بزرگتر این است كه كشور وضع كننده تعرفه طرف مقابل را به انجام مقابله به مثل وسوسه می كند به طوری كه تجارت جهانی را منقبض تر میكند وممكن است همه كشورها رادر وضعیت بدتری قرار دهد .

5-4 توزیع جهانی درآمد والگوهای تجارت : برابر شدن قیمت عوامل تولید وقضایای هكچر – اوهلین

تاكنون به تجارت عمدتاً از نقطه نظر یك كشور نگاه كرده ایم وقت آن رسیده كه افق بررسی خود را وسیع تر كنیم نظریه اقتصادی تاچه حد می تواند الگوی تجارت وتوزیع درآمد جهانی را توضیح دهد ودر مورددلالتها واشارات ضمنی رفاهی تجارت آزاد ومهاجرت بین المللی چه حرفی برای گفتن دارد ؟

ما سه قضیه مرتبط به هم كه در مورددو كالا ودو عامل تولید كاربر دارد وبر 5 فرض زیر ( و بعد هم بر فرض ششم ) مبتنی شده است را ارئه می دهیم :

  1. تكنولوژی ( تابع تولید )در هر دو كشور یكی است .

    2.  باز دهی نسبت به مقیاس ثابت وجود دارد . 

    3. رقابت كامل .

دانلود بررسی كاركردهای تجارت بین المللادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی كاركردهای تجارت بین الملل ,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->