خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
deli meat
Tobacco
Window repair
خرید یخچال ال جی
Window repair
فلنج
facefile.ir
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 20 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوي | بازدید : <-PostHit->
مقایسه تاثیر الگوی روش مشاركتی و الگوی روش یادگیری انفرادی

هدف از انجام این پژوهش مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشاركتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی بر میزان یادگیری و یاد داری در درس علوم دانش آموزان دختر پایه‌ی پنجم منطقه 5 تهران بوده است

دانلود مقایسه تاثیر الگوی روش مشاركتی و الگوی روش یادگیری انفرادی

پایان نامه
مقایسه
تاثیر
الگو
روش مشاركتی
یادگیری
انفرادی
دسته بندی علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 210 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 164

چكیده :

هدف از انجام این پژوهش مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشاركتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی بر میزان یادگیری و یاد داری در درس علوم دانش آموزان دختر پایه‌ی پنجم منطقه 5 تهران بوده است .
دراین پژوهش فرضیه‌ها به این نكته اشاره دارند كه بین دو الگوی مشاركتی و انفرادی تفاوت وجود دارد .
جامعه آماری را كلیه دانش آمزان دختری كه در منطقه 5 درسال تحصیلی 87- 86 در شهر تهران به تحصیل مشغول بوده را شامل شده است .
جهت نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده شده به این صورت كه 40 نفر به صورت كاملاً تصادفی انتخاب شد و در دو گروه 20 نفری آزمایش و گواه تقسیم شده‌اند .
ابزار جمع آوری اطلاعات آزمون محقق ساخته بود كه قبل و بعد از اعمال متغیرهای مستقل بر روی دانش آموزان اجرا شد بعد از 20 روز از اجرای متغیرها نیز آزمون یادداری اجرا گردید كه این آزمون موازی آزمون یادگیری بوده . برای محاسبه معنی‌داری نتایج در بین گروهها از آزمون T مستقل استفاده شد .
نتایج این پژوهش به این شرح است :

الگوی مبتنی بر روش یادگیری مشاركتی نسبت به الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی در یادگیری و یادداری تفاوت معنی داری را نتشان می دهد .

چكیده :
فصل اول 
مقدمه 
بیان مسئله 
اهمیت و ضرورت تحقیق 
فصل دوم 
ادبیات پژوهش 
یادگیری چیست ؟
سیر تحول برنامه‌های درسی علوم درجهان 
هدفهای درسی :
خصوصیات یك برنامه مطلوب : 
ویژگی‌های سواد علمی فناورانه 
اهمیت روش‌های فعال تدریس 
قوانین روش بارش فكری 
روش مباحثه‌ای (‌بحث گروهی ) 
مراحل اجرای روش بحث گروهی 
روش مكاشفه‌ای ( اكتشافی ) 
مرحله چهارم : هدایت جریان بحث و گفتگوی اصلی 
محدودیت‌های این روش 
مبانی گزینش الگوهای تدریس 
بررسی چند نمونه از الگوهای تدریس 
الگوی تدریس یادگیری بازی نقش 
مفاهیم اساسی الگوی تدریس بازی نقش 
الگوی تدریس پیش سازماندهنده 
الگوی تدریس یادگیری از طریق همیاری 
یادگیری مشاركتی 
نحوه استفاده از یادگیری مشاركتی 
برتری یادگیری همیاری بر یادگیری رقابتی و انفرادی 
وظایف مهم در روش همیاری :
محدودیت‌ها :
روشی دیگر در اجرای یادگیری مشاركتی 
سازماندهی یادگیری مشاركتی 
الف) پژوهشها در ایران 
ب) پژوهش درخارج از ایران 
فرضیات تحقیق از این قرارند :
فصل سوم 
هدف های تحقیق :
فرضیه های تحقیق 
نام گذاری متغیرهای تحقیق :
تعاریف نظری 
تعاریف عملیاتی 
- روش تحقیق :
روش نمونه گیری 
- ابزار اندازه گیری 
روایی و پایایی ابزار اندازه گیری :
فصل چهارم 
تحلیل توصیفی 
تحلیل استنباطی
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
- روش تجزیه و تحلیل داده ها
منابع فارسی 
منابع انگلیسی 

دانلود مقایسه تاثیر الگوی روش مشاركتی و الگوی روش یادگیری انفرادی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقایسه تاثیر الگوی روش مشاركتی و الگوی روش یادگیری انفرادی ,

تاريخ : 20 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوي | بازدید : <-PostHit->
مقایسه تاثیر الگوی روش مشاركتی و الگوی روش یادگیری انفرادی

هدف از انجام این پژوهش مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشاركتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی بر میزان یادگیری و یاد داری در درس علوم دانش آموزان دختر پایه‌ی پنجم منطقه 5 تهران بوده است

دانلود مقایسه تاثیر الگوی روش مشاركتی و الگوی روش یادگیری انفرادی

پایان نامه
مقایسه
تاثیر
الگو
روش مشاركتی
یادگیری
انفرادی
دسته بندی علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 210 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 164

چكیده :

هدف از انجام این پژوهش مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشاركتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی بر میزان یادگیری و یاد داری در درس علوم دانش آموزان دختر پایه‌ی پنجم منطقه 5 تهران بوده است .
دراین پژوهش فرضیه‌ها به این نكته اشاره دارند كه بین دو الگوی مشاركتی و انفرادی تفاوت وجود دارد .
جامعه آماری را كلیه دانش آمزان دختری كه در منطقه 5 درسال تحصیلی 87- 86 در شهر تهران به تحصیل مشغول بوده را شامل شده است .
جهت نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده شده به این صورت كه 40 نفر به صورت كاملاً تصادفی انتخاب شد و در دو گروه 20 نفری آزمایش و گواه تقسیم شده‌اند .
ابزار جمع آوری اطلاعات آزمون محقق ساخته بود كه قبل و بعد از اعمال متغیرهای مستقل بر روی دانش آموزان اجرا شد بعد از 20 روز از اجرای متغیرها نیز آزمون یادداری اجرا گردید كه این آزمون موازی آزمون یادگیری بوده . برای محاسبه معنی‌داری نتایج در بین گروهها از آزمون T مستقل استفاده شد .
نتایج این پژوهش به این شرح است :

الگوی مبتنی بر روش یادگیری مشاركتی نسبت به الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی در یادگیری و یادداری تفاوت معنی داری را نتشان می دهد .

چكیده :
فصل اول 
مقدمه 
بیان مسئله 
اهمیت و ضرورت تحقیق 
فصل دوم 
ادبیات پژوهش 
یادگیری چیست ؟
سیر تحول برنامه‌های درسی علوم درجهان 
هدفهای درسی :
خصوصیات یك برنامه مطلوب : 
ویژگی‌های سواد علمی فناورانه 
اهمیت روش‌های فعال تدریس 
قوانین روش بارش فكری 
روش مباحثه‌ای (‌بحث گروهی ) 
مراحل اجرای روش بحث گروهی 
روش مكاشفه‌ای ( اكتشافی ) 
مرحله چهارم : هدایت جریان بحث و گفتگوی اصلی 
محدودیت‌های این روش 
مبانی گزینش الگوهای تدریس 
بررسی چند نمونه از الگوهای تدریس 
الگوی تدریس یادگیری بازی نقش 
مفاهیم اساسی الگوی تدریس بازی نقش 
الگوی تدریس پیش سازماندهنده 
الگوی تدریس یادگیری از طریق همیاری 
یادگیری مشاركتی 
نحوه استفاده از یادگیری مشاركتی 
برتری یادگیری همیاری بر یادگیری رقابتی و انفرادی 
وظایف مهم در روش همیاری :
محدودیت‌ها :
روشی دیگر در اجرای یادگیری مشاركتی 
سازماندهی یادگیری مشاركتی 
الف) پژوهشها در ایران 
ب) پژوهش درخارج از ایران 
فرضیات تحقیق از این قرارند :
فصل سوم 
هدف های تحقیق :
فرضیه های تحقیق 
نام گذاری متغیرهای تحقیق :
تعاریف نظری 
تعاریف عملیاتی 
- روش تحقیق :
روش نمونه گیری 
- ابزار اندازه گیری 
روایی و پایایی ابزار اندازه گیری :
فصل چهارم 
تحلیل توصیفی 
تحلیل استنباطی
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
- روش تجزیه و تحلیل داده ها
منابع فارسی 
منابع انگلیسی

دانلود مقایسه تاثیر الگوی روش مشاركتی و الگوی روش یادگیری انفرادی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقایسه تاثیر الگوی روش مشاركتی و الگوی روش یادگیری انفرادی ,

پایان نامه بررسی مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

پایان نامه بررسی مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی در 100 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

پایان نامه بررسی مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی
مقاله بررسی مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی
پروژه بررسی مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی
تحقیق بررسی مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 705 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100

 

عنوان                                                                                                 صفحه


 

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................... 2        

بیان مسئله.............................................................................................................................. 4

ضرورت و اهمیت تحقیق........................................................................................................ 6        

اهداف تحقیق......................................................................................................................... 8

فرضیات تحقیق...................................................................................................................... 8

محدودیت­های تحقیق............................................................................................................. 9

واژه­ها و اصطلاحات............................................................................................................... 9

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................... 12

تعریف توجّه.......................................................................................................................... 12

تاریخچۀ توجّه........................................................................................................................ 13

نظریه­های توجّه...................................................................................................................... 14

کانون توجّه............................................................................................................................ 19

شیوه­های توجّه........................................................................................................................ 19

ویژگی­های توجّه.................................................................................................................... 20

 

 

 

عنوان                                                                                                     صفحه


 

هوشیاری و توجّه.................................................................................................................... 21

توجّه­ انتخابی.......................................................................................................................... 22

توجّه و سطح مهارت.............................................................................................................. 22

رابطه توجّه و سطح مهارت...................................................................................................... 22

رابطۀ توجه و اجرا.................................................................................................................. 23

دستورالعمل­های آموزشی و توجّه............................................................................................. 24

تصویرسازی ذهنی چیست....................................................................................................... 25

چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی............................................................................................ 26

انواع تصویرسازی ذهنی........................................................................................................... 26

موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن............................................................................. 29

نظریه­های تصویرسازی ذهنی................................................................................................... 31

شیوه­های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی....................................................................... 38

کاربردهای تصویرسازی ذهنی.................................................................................................. 39

افزایش مهارت­های روان­شناختی.............................................................................................. 39

تحقیقات مربوط به توجّه......................................................................................................... 41

تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی...................................................................................... 53

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                           صفحه   


 

تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجّه.............................................................................. 62 

نتیجه­گیری.............................................................................................................................. 64

 

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................... 67

روش تحقیق.......................................................................................................................... 67

جامعه و نمونۀ آماری............................................................................................................... 67

متغیّرهای تحقیق..................................................................................................................... 67

ابزار اندازه­گیری و روش جمع­آوری اطلاعات............................................................................ 68  

روش اجرای تحقیق................................................................................................................ 72

روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات........................................................................... 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                    صفحه


 

تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته­های تحقیق فصل چهارم:

مقدمه..................................................................................................................................... 77

توصیف داده­ها........................................................................................................................ 78

آزمون فرضیۀهای آماری.......................................................................................................... 80

فرضیۀ اول............................................................................................................................. 80

فرضیۀ دوم............................................................................................................................. 81

فرضیۀ سوم............................................................................................................................ 82

فرضیۀ چهارم......................................................................................................................... 83

فرضیۀ پنجم........................................................................................................................... 84

فرضیۀ ششم........................................................................................................................... 85

فصل پنچم: بحث ونتیجه­گیری

مقدمه..................................................................................................................................... 87

نتایج تحقیق........................................................................................................................... 87

بحث ونتیجه­گیری داده­های تحقیق............................................................................................ 88

پیشنهادات پژوهشی................................................................................................................ 91

پیشنهادات آموزشی................................................................................................................. 91

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول                                                                                                   صفحه


جدول 1-3 : نوع فعالیت­های گروه­های سه­گانه پژوهش............................................................ 73

جدول 2-3 : طرح کلّی روش اجرای تحقیق............................................................................. 74

جدول 1-4 : اطلاعات توصیفی گروهها در تکلیف ردیابی......................................................... 78

جدول 2-4 : اختلاف نمرۀ پیش­آزمون و پس­آزمون گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ

فراگیری................................................................................................................................. 80

جدول 3-4 : اختلاف نمرۀ پیش­آزمون و پس­آزمون گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ

فراگیری................................................................................................................................. 81

جدول 4-4 : نمرۀ تفاضل پیش­آزمون از پس­آزمون گروه­های سه­گانه........................................... 82

جدول 5-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در

مرحلۀ یادداری....................................................................................................................... 83

جدول 6-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در

مرحلۀ یادداری....................................................................................................................... 84

جدول 7-4 : نمرۀ تفاضل پس­آزمون از آزمون یادداری گروه­های سه­گانه..................................... 85

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها                                                                                                 صفحه


 

نمودار 1-4 : نمودار میانگین سن آزمودنی­ها در گروه­های سه­گانه............................................... 79

نمودار2-4 : نمودار میانگین نمرۀMIQ _R  آزمودنی­ها در گروه­های سه­گانه.............................. 79

نمودار3-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه درونی در مرحلۀ

فراگیری................................................................................................................................. 80

نمودار 4-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ

یادداری................................................................................................................................. 81

نمودار 5-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه بیرونی در مرحلۀ

فراگیری................................................................................................................................. 82

نمودار 6-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ

یادداری................................................................................................................................. 83

نمودار 7-4 : رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پیش­آزمون و پس­آزمون در تکلیف ردیابی.. 84

نمودار8-4: رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پس­آزمون و ­آزمون یادداری در تکلیف ردیابی 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها                                                                                               صفحه


 

 شکل 1-2 : استفاده از توجّه در مراحل مختلف پردازش بر اساس تئوری­های مختلف تک­کانالی.. 16

شکل 2-2 : مقدار بالقوۀ منابع پردازش و ساختار آن­ها از منابع پردازشی در توجّه ویکنز و

همکاران 1984..................................................................................................................... 18

شکل 1-3 : صفحۀ نمایش نرم­افزار با امکانات مربوط................................................................ 69

شکل 2-3 : وارد کردن مشخصات فردی آزمودنی­ها................................................................. 69

شکل 3-3 : مشخصات کامل آزمون ایجاد شده......................................................................... 70

شکل 4-3 : ایجاد مراحل مختلف (فراگیری، یادداری) ............................................................. 70

شکل 5-3 : اجرای آزمون و نتیجۀ پایانی آن............................................................................. 71

شکل 6-3 : انتقال و ذخیرۀ اطلاعات به­دست آمده در نرم­افزا..................................................... 71

شکل 7-3 : تصویر دستگاه تعقیب­سنج..................................................................................... 72

 

 

 

مقدمه 

امروزه ورزش بخشی از زندگی مردم است. رقابت شدید برای بالارفتن از سکوهای افتخار و کسب مدال­های رنگارنگ مسابقات جهانی و المپیک و بهره­گیری از اثرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این افتخارات موجب شده است که دولت­ها و جوامع به­طور گسترده­ای برای تربیت­ و آماده­سازی قهرمانان سرمایه­گذاری کنند. همراه با افزایش توجّه به ورزش قهرمانی، علوم ورزشی نیز به­کمک ورزشکاران آمده تا راه­های بهبود اجرا و ربودن گوی سبقت از دیگران را برای آن­ها هموارتر کند. یکی از زمینه­های علوم ورزشی که در سال­های اخیر موجب ارتقای کیفیّت اجرای ورزشکاران و ثبت رکوردهای بهتر و برتری آن­ها در رقابت­های ورزشی شده است، علم روان­شناسی[1] است. روان­شناسی ورزش از یافته­های روان­شناسی برای مطالعۀ رفتار حرکتی استفاده می­کند و به یادگیری و اجرای حرکتی و اجرا توجّه دارد و عوامل روان­شناختی مؤثر بر یادگیری و اجرای مهارت­های حرکتی را بررسی می­کند (عبدلی، 1384). به­عبارت دیگر روان­شناسی ­ورزش یعنی به­کار بردن نظریه­های روان­شناسی در زمینه­های مختلف ورزش مانند مربی­گری و آموزش، تا از تکنیک­های ارزیابی روان­شناسی و راهبردهای مداخله­ای برای کمک به افراد جهت نیل به اجرای برتر استفاده کند و به دلیل این­که با تجزیه و تحلیل رفتار انسان در رشته­های مختلف ورزشی در ارتباط است، بر جنبه­های ذهنی اجرا متمرکز می­شود. برنامۀ تمرین مهارت­های روانی متوجّه همین هدف است. یادگیری کنترل انرژی روانی، تنظیم فشارهای روانی، مهارت­های توجّه[2] و تدوین اهداف واقعی و در عین ­حال رقابتی، نه­تنها در ورزش، بلکه در هر کوششی که برای رسیدن به موفقیّت صورت می­گیرد، از مهارت­های مفید به­شمار می­روند (عبدلی، 1384). امروزه در سطح بالای رقابتی، به­دلیل برابر بودن سطح مهارت ورزشکاران، در نتیجه ورزشکاران به چیزی فراتر از تمرینات فشرده و تلاش­های مستمر نیاز دارند که یکی­از آن­ها آمادگی روانی می­باشد. مربیان در تمام سطوح از مهارت­های روان­شناختی، مانند کنترل هیجان، تصویرسازی ذهنی[3]، هدف­چینی، بازداری تفّکر، توجّه و تمرکز و افزایش اعتماد به­نفس کمک می­گیرند تا ورزشکاران را در اجرای بهتر یاری دهند.

یکی از مهارت­های روان­شناختی برای اجرای موفقیّت­آمیز مهارت­ها، توجّه و تمركز می­باشد. به گفتۀ جیمز[4] (1890) توجّه عبارتست ­از تسخیر ذهن به شكل واضح و روشن، به­طوری­كه فرد به ­منظور ­سروكار داشتن به بعضی از چیزها، بتواند از بعضی چیزهای دیگر چشم‌پوشی نماید (سیّاح، باغبانیان، عرب عامری، 1384). تمركز نیز عبارت از توانایی حفظ توجّه، روی محرّک  انتخاب شده برای مدّت معیّن می­باشد (خبیری، 1385). موقعی­که توجّه ورزشکار به فرآیند اجرای مهارت معطوف شود، توجّه او به محرّک­های نامربوط مهار شده و می­تواند بهترین اجرا را به نمایش بگذارد. تری اورلیك[5] (1987) معتقد است كه ورزشكاران باید ”طرح‌های تمركز[6] “ را برای مسابقه توسعه دهند. ورزشكاران باید نیازهای خاصّ ورزش خود را برای توسعة طرح‌های تمركز مسابقه ارزیابی نمایند. این طرح‌ها باید در زمان‌های مختلف در طول مسابقه متمركز شود. با تمرین طرح‌های تمركز با استفادة مكرّر از تصویرسازی، ورزشكاران این طرح‌ها را با موفقیّت بیشتری اجرا خواهند كرد (جنیفر و کومینگ، 2002).

از دیگر مهارت­های روان­شناختی که توسط بسیاری از قهرمانان المپیک و جهانی مورد استفاده قرار می­گیرد، تمرین ذهنی است. تمرین ذهنی به­کار گرفتن تصویرسازی، برای بهبود اجرا ورزشکار می­باشد که این نوع تمرین، در ذهن ورزشکار انجام می­گیرد. توانایی تصویرسازی ذهنی یکی از ظرفیت­های انسانی است که با تمرین آموخته می­شود و به عنوان یک مهارت، تأثیر خود را در اجرا ورزشکار به­جا می­گذارد. تصویرسازی در كمك به كانونی­كردن توجّه ورزشكاران به جنبه‌های خاصّی از مسابقه بعدی فرد بسیار مفید است.

 

ابتدا محقّق در این فصل به ارائه خلاصه­ای از تحقیق، پرداخته سپس با مقایسۀ یافته­های کسب شده در این پژوهش، با پیشینۀ تحقیقات انجام شده، به بحث و بررسی اطّلاعات به­دست آمده، خواهد پرداخت و در نهایت، پیشنهاداتی در خصوص انجام تحقیقات آتی و برگرفته از این تحقیق ارائه خواهد داد. بدین منظور قبل از هر اقدامی در این­باره، لازم است یافته­های تحقیقات قبلی در همین زمینه با یافته­های حاصل از تحقیق حاضر مورد مقایسه قرار گیرند. همان­طور كه از اهداف و فرضیه­های این پژوهش برمی­آید محقّق برآن است كه به بررسی این سؤال بپردازد كه آیا تصویرسازی توجّه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری تکلیف ردیابی تأثیر دارد؟ نمونه آماری این پژوهش تعداد 30  نفر از بین 100 دانشجوی دختر 25 - 18 سال مقطع کاردانی رشتۀ تربیت­بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور بودند كه از آزمون اوّلیه پرسشنامة تجدید­نظرشدۀ تصویرسازی حركت، بالاترین امتیاز را کسب کردند، و به 3 گروه 10 نفری تقسیم شدند كه تمام مراحل گروه­بندی آنان به صورت تصادفی ساده صورت گرفت.

یافته­های تحقیق

مرحله فراگیری: آزمودنی­ها در این مرحله به­مدّت 5 روز به تمرینات خاص خود پرداختند.

گروه تصویرسازی توجّه درونی : اختلاف پیش­آزمون و پس­آزمون گروه تصویرسازی توجّه درونی در تکلیف ردیابی معنی­دار نبود (P> 0.05). به­عبارتی 5 جلسه تمرین تصویرسازی توجّه درونی تأثیری بر اجرای گروه تصویرسازی توجّه درونی نداشت.

گروه تصویرسازی توجّه بیرونی: اختلاف پیش­آزمون و پس­آزمون گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در تکلیف ردیابی معنی­دار بود (P< 0.05). به­عبارتی 5 جلسه تمرین تصویرسازی توجّه بیرونی باعث بهبود اجرای گروه تصویرسازی توجّه بیرونی شد.

مرحلۀ یادداری: این مرحله، پس از اتمام دورۀ فراگیری، آزمودنی­ها مدت 72 ساعت بی­تمرین بودند و سپس برای شرکت در آزمون یادداری مراجعه و در آزمون مجدداً شرکت نمودند و نتایج زیر به­دست آمد.

گروه تصویرسازی توجّه درونی: اختلاف پس­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی معنی­دار بود. به­عبارتی آزمودنی­ها نتوانستند آن­چه در مرحلۀ فراگیری کسب نموده­اند را بعد از 72 ساعت بی­تمرینی حفظ نمایند. یعنی 5 جلسه تمرین تصویرسازی توجّه درونی، باعث یادگیری گروه تصویرسازی توجّه درونی نگردید.

گروه تصویرسازی توجّه بیرونی:  اختلاف بین پس­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی معنی­دار نبود. به­عبارتی آزمودنی­ها توانستند آن­چه در مرحلۀ فراگیری کسب نموده­اند را بعد از 72 ساعت بی­تمرینی حفظ نمایند. یعنی 5 جلسه تمرین تصویرسازی توجّه بیرونی باعث یادگیری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی گردید.

بحث و نتیجه­گیری

در این بخش، به بررسی نتایج و یافته­های حاصل از این پژوهش در قالب هدف کلّی پرداخته، و نتایج به­دست آمده از این پژوهش را با نتایج پژوهش­های سایر محقّقین مقایسه کرده و در پایان نتیجه­گیری نهایی ارائه می­گردد. هدف کلّی این تحقیق، بررسی و مقایسه اثر تصویرسازی توجّه بیرونی و درونی بر تکلیف ردیابی می­باشد. با مطالعه و بررسی نتایج تحقیقات و پژوهش­های اکثر محقّقین از جمله سینگر و دیگران (1991)، شادمهر و بیزی (1998)، شی­آ و وولف (1999)، مادوکس و دیگران (1999)، شی آ و همکاران (2000) ، وولف و همکاران (2001)، بایرز (2002)، لندرز (2003)، وانس و همکاران (2003)، توتیسکا و ولف (2003)، زاچری و همکاران (2005)، لندرز و همکاران (2005)، پولتون و همکاران (2006)، نشان می­دهند که همگی این محقّقین،  کانون توجّه بیرونی را نسبت به درونی در بهبود اجرا و یادگیری حرکتی یادگیرنده­ها بسیار مؤثرتر و کاراتر می­دانستند. هم­چنین در یک مطالعۀ فراتحلیلی که توسط وانس و همکاران در سال 2004 صورت گرفت، نشان از برتری کانون توجّه بیرونی در 8 آزمون از 14 آزمون مختلف به­دست آمد که منجر به بهبود اجرا آزمودنی­ها شد


دانلود پایان نامه بررسی مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی ,

تاريخ : 20 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوي | بازدید : <-PostHit->
پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی (سیدتقوی، 1386)

دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی (سیدتقوی، 1386)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی (سیدتقوی، 1386)

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی
پرسشنامه استاندارد نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی
نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی
یادگیری الکترونیکی
دسته بندی روانشناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3

دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی (سیدتقوی، 1386)، در قالب word  و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

 

توضیح :

 

این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن بررسی نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف (یادگیری الكترونیكی به عنوان محیط یادگیری مستقل، یادگیری الكترونیكی به عنوان یک محیط یادگیری مؤثر، یادگیری الكترونیكی به عنوان محیط آموزش چند رسانه ای، استادان به عنوان راهنمای یادگیرندگان) است.

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

 

تعداد گویه ها :                            15

تعداد مولفه :                              4 مولفه (یادگیری الكترونیكی به عنوان محیط یادگیری مستقل، یادگیری الكترونیكی به عنوان یک محیط یادگیری مؤثر، یادگیری الكترونیكی به عنوان محیط آموزش چند رسانه ای، استادان به عنوان راهنمای یادگیرندگان)

روایی و پایایی :                         دارد

نحوه نمره گذاری :                     دارد

منبع :                                      دارد

نوع فایل :                                word و قابل ویرایش

تعداد صفحات :                         3

دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی (سیدتقوی، 1386)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی (سیدتقوی، 1386) ,

تاريخ : 20 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوي | بازدید : <-PostHit->
مبانی نظری یادگیری سازمانی (فصل دوم پایان نامه)

دانلود مبانی نظری یادگیری سازمانی (فصل دوم پایان نامه) در قالب فایل word در حجم 20 صفحه بطور کاملاً ویراش شده و آماده ارائه به همراه منابع استفاده شده و

دانلود مبانی نظری یادگیری سازمانی (فصل دوم  پایان نامه)

مبانی نظری یادگیری سازمانی 
یادگیری سازمانی 
مبانی نظری یادگیری سازمانی (فصل دوم  پایان نامه)
مبانی نظری یادگیری سازمانی فصل دوم  پایان نامه
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 57 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

دانلود مبانی نظری یادگیری سازمانی (فصل دوم پایان نامه) در قالب فایل word در حجم 20 صفحه بطور کاملاً ویراش شده و آماده ارائه به همراه منابع استفاده شده و ...

 

----------------------------------------------------------------

 

بخشی از متن :

 

تاریخچه یادگیری سازمانی:

یادگیری سازمانی در دهه 80 و90 قرن بیستم، سازمان‌ها در رویارویی با تحولات شدید محیطی به این نتیجه رسیدند كه با برای مقابله با این ناملایمات به یادگیری روی آورند. (سبحانی نژاد، همكاران ،1385).  اما ریچارد سیرت و جیمز مارچ اولین کسانی بودند که در سال 1963 دو واژه یادگیری و سازمان را به هم متصل نموده و یادگیری را به عنوان یک پدیده سازمانی در ادبیات معرفی کردند. در طی 40 سال گذشته جریان‌های متعدد تحقیقاتی برای شفاف‌سازی مفهوم یادگیری سازمانی به وجود آمده است. این تحقیقات عمدتا متمرکز بر مفهومی کردن، مدیریت، توسعه و به کارگیری یادگیری سازمانی بوده است (تمپلتون، همكاران، 2002).

 

تعاریف یادگیری سازمانی:

رسیدن به یک توافق مشترک و واحد درباره تعریف یادگیری سازمانی مشکل است، زیرا اولاً یادگیری سازمانی یک مفهوم چند دیسیپلینی است و از دیسیپلین‌های مختلفی مانند جامعه شناسی، اقتصاد صنعتی، کسب و کار، مدیریت و نوآوری تاثیر پذیرفته است (همان منبع). ثانیا به کارگیری یادگیری سازمانی در حوزه‌های مختلف مانند پردازش اطلاعات، نوآوری محصول، تحول سازمانی، فرهنگ، پیاده‌سازی استراتژی، کیفیت و مواردی از این قبیل باعث شده است تا هر یک از محققان، یادگیری سازمانی را از زاویه دید خود تعریف و تفسیر نمایند (یانگ،، 1999). ثالثا در حوزه یادگیری سازمانی درباره سطح تحلیل توافق وجود ندارد (تمپلتون، همكار، 2002). و هنوز یکی از موضوع‌های مهم و بحث انگیز اختلاف نظر درباره نقش افراد در یادگیری سازمانی است (لاهتن ماركی، جاكو 2001)

 

فهرست مطالب:

تاریخچه یادگیری سازمانی

تعاریف یادگیری سازمانی 

توپولوژی رویکردهای مطالعه در حوزه یادگیری سازمانی 

انواع یادگیری سازمانی 

سطوح یادگیری 

قابلیت یادگیری سازمانی 

ویژگیهای یادگیری سازمانی 

عوامل موثر بر یادگیری سازمانی 

موانع یادگیری

موانع یادگیری سازمانی

سبکهای یادگیری 

سازمان یادگیرنده 

یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 

ابعاد یادگیری سازمانی 

مولفه‌های یادگیری مدل تمپلتون 

مولفه‌های یادگیری مدل گاه

ابعاد یادگیری سازمانی چیوا

 

منابع

----------------------------------------------------------------


بخشی از منابع :

 

سبحانی‌نژاد، مهدی؛ شهائی، بهنام؛ یوزباشی، علیرضا، 1385، سازمان یادگیرنده (مبانی نظری الگوی تحقق و سنجش).تهران: یسطرون.

فاتح، اصغر؛ سبحانی، محمد صادق؛ محمدی، داریوش، 1390، مدیریت دانش رویکردی جامع. تهران: برآیند پویش

ماركواد، مایكل؛ ترجمه: ایران‌نژاد پاریزی، مهدی، 1388، مبانی سازمان یادگیرنده. تهران: مدیران.

بیک زاده، جعفر؛ فتحی بنائی، رقیه، 1391، بررسی عوامل سازمانی موثر بر یادگیری سازمانی منطقه 8 عملیات انتقال گاز. راهبرد یاس، شماره29، 233-216.

دلوی، محمدرضا؛ نعمت اللهی، محمد جواد؛ نعمت اللهی، مهدی، 1390، سازمان‌های هزاره سوم (سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی). انتشارات نقش نگین: اصفهان.

سیف پناهی، حامد، 1392،  بررسی ربطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی شناختی با رضایت شغلی كاركنان دانشگاه كردستان. پایان نامه كارشناسی ارشد در مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

Tempelton, Cary F. 2002. "Development of Organizational Learning Contrust", Journal of Management Information Systems, 175-218.

Yeung Arthur K , 1999, "Organizational Learning Capability", Oxford University Press.

Lahteenmaki Satu and Jouko Toivonen. 2001."Critical Aspect of Organizatinal Learning Research and Proposals for Its Measurment", British Journal of Management113-129.

Garvin David A. 1999. "Learning in Action: A Guide to Putting the Learning Organization to Work ". Harward Business Press.

Goh, S., Richards, G.; 1997 “Benchmarking the Learning Capacity of Organizations”, European Management.

Chiva R, Alegre J, Lapiedra R . 2007. Measuring Organizational Learning Capability among the Workforce. International Journal of Manpower. 28(3/4): 224- 42

دانلود مبانی نظری یادگیری سازمانی (فصل دوم  پایان نامه)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مبانی نظری یادگیری سازمانی (فصل دوم پایان نامه) ,

تاريخ : 20 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوي | بازدید : <-PostHit->
پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی (سیدتقوی، 1386)

دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی (سیدتقوی، 1386)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

دانلود پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی (سیدتقوی، 1386)

پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی
پرسشنامه استاندارد نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی 
نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی 
یادگیری الکترونیکی
دسته بندی روانشناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3

دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی (سیدتقوی، 1386)، در قالب word  و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

 

توضیح :

 

این پرسشنامه دارای 19 سوال بوده و هدف آن بررسی نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف (احساس خودکامیابی، احساس رغبت، احساس مفید بودن، قصد بکارگیری یادگیری الکترونیکی، احساس رضایتمندی از نظام، آموزش­های چندرسانه ­ای) است.

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

 

تعداد گویه ها :                            19

تعداد مولفه :                       6 مولفه (احساس خودکامیابی، احساس رغبت، احساس مفید بودن، قصد بکارگیری یادگیری الکترونیکی، احساس رضایتمندی از نظام، آموزش­های چندرسانه ­ای)

روایی و پایایی :                   دارد

نحوه نمره گذاری :               دارد

منبع :                                 دارد

نوع فایل :                           word و قابل ویرایش

تعداد صفحات :                   3

دانلود پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی (سیدتقوی، 1386)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی (سیدتقوی، 1386) ,

تاريخ : 20 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوي | بازدید : <-PostHit->
پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری کلب (LSI)

دانلود پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری کلب (LSI)، در قالب word و در 7 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

دانلود پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری کلب  (LSI)

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب
پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری کلب
سبک های یادگیری کلب
سبک های یادگیری
پرسشنامه سبک یادگیری
پرسشنامه سبک یادگیری کلب
سبک یادگیری
دسته بندی روانشناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 306 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

دانلود پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری کلب (LSI)، در قالب word  و در 7 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

 

تعداد گویه ها :                  12

تعداد مولفه :                     4 مولفه (تجربه عینی، مفهوم سازی انتزاعی، مشاهده تأملی، آزمایشگری فعال)

روایی و پایایی :                 دارد

نحوه نمره گذاری :             دارد

منبع :                              دارد

نوع فایل :                        word و قابل ویرایش

تعداد صفحات :                 7

دانلود پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری کلب  (LSI)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری کلب (LSI) ,

تاريخ : 20 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوي | بازدید : <-PostHit->
تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال

امروزه شاهد اجرای ماهرانه و خارق العاده ورزشكاران برجسته در صحنه‌های ورزشی هستیم، نمایشی از قدرت، خلاقیت و هنر كه بی‌شك سوالات زیادی را در ذهن هر بیننده‌ای ایجاد می‌كند

دانلود تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال

تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود پایان نامه
پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد
یادگیری مهارت
سرویس سادة
والیبال
دسته بندی روانشناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 132 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 170

تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال


مقدمه
امروزه شاهد اجرای ماهرانه و خارق العاده ورزشكاران برجسته در صحنه‌های ورزشی هستیم، نمایشی از قدرت، خلاقیت و هنر كه بی‌شك سوالات زیادی را در ذهن هر بیننده‌ای ایجاد می‌كند. چگونه می‌توان یك مهارت جدید را آموخت؟ چگونه این مهارت‌ها پیشرفت می‌كنند؟ و چگونه می‌توان تا این حد در اجرای مهارت‌ها پیشرفت كرد؟ پاسخ به این سوالات می‌تواند بسیاری از نكات مبهم را روشن نماید.
یكی از اهداف اصلی تربیت بدنی، تسهیل فراگیری مهارت از طریق آموزش مناسب است. پژوهشگران علم تربیت بدنی همواره در تلاشند تا با معرفی روشهای علمی جدید، توانائی معلمان و مربیان را در آموزش افزایش دهند. بدن منظور دانشمندان رفتار حركتی طی سالها تحقیق و مطالعه سعی كرده‌اند تا عوامل اثرگذار بر اجرا و یادگیری مهارت‌ها را شناسائی كنند.
بدون شك یكی از مهمترین عوامل مؤثر در فرایند یادگیری، نمایش مهارت است. نمایش  مهارت یكی از قدرتمندترین ابزارهایی است كه مربیان تربیت بدنی از آن به منظور انتقال اطلاعات مربوط به مهارت به فراگیر در یك زمان كوتاه استفاده می‌كنند. معلم یا مربی تربیت بدنی به این دلیل مهارت را نمایش می‌دهد كه باور دارد فراگیران نسبت به توصیف كلامی از این طریق، اطلاعات بیشتری را در زمان كوتاهی دریافت می‌كنند. معمولاً یك الگوی ماهر به منظور آموزش مهارت حركتی جدید به فراگیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در سالهای اخیر، نظریه پردازان یادگیری حركتی این سوال را مطرح كرده‌اند كه آیا برای یادگیری مشاهده‌ای یك مهارت حركتی، الگوی ماهر تنها نوع سودمند الگوست؟ (لی و وایت ، 1990؛ پالاك و لی 1992). در این ارتباط تحقیقات زیادی نیز انجام گرفته است.
براساس نتایج این تحقیقات، درگیر شدن مشاهده‌گر در فعالیت های شناختی الگوی در حال یادگیری ، یادگیری مهارت را تسهیل می‌كند. طرفداران الگوی درحال یادگیری معتقدند كه الگوی ماهر به جای توسعة چگونگی درك و شناخت از اجرای مهارت، تقلید از جرای مهارت را اجرا توسعه می‌دهد. به این دلیل كه الگوی ماهر، اطلاعات بدون اشتباهی را به مشاهده‌گر ارائه می‌كند، در حالیكه الگوی در حال یادگیری مشاهده‌گر را درگیر فرایندهای حل مسأله می‌كند (8).
اخیراً، این رویكرد آموزشی سوالاتی را در مورد استفاده ترجیحی از مدل ماهر در یادگیری مشاهده‌ای مطرح كرده است. لیكن یافته‌های تحقیقی در این زمینه به نتایج قطعی و مسلمی دست نیافته است. بنابراین در این تحقیق، سعی شده است كه تأثیر سطح مهارت الگو را بر یادگیری یك مهارت حركتی مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و بیان مسأله..
مقدمه...
بیان مسأله......
ضرورت و اهمیت تحقیق...
اهداف تحقیق.....
فرضیه‌های تحقیق..
پیش فرضهای تحقیق...
محدودیت‌های تحقیق...
تعریف عملیاتی متغیرها....
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق...
مقدمه......................
زمینة نظری موضوع تحقیق.....
اثر بخشی یادگیری مشاهده‌ای از دیدگاه دو نظریه یادگیری حركتی........
تبیینهای اولیه اولیه از یادگیری مشاهده‌ای.............
تبیین میلر و دلار......
توجیه بندورا از یادگیری مشاهده‌ای.....
تحلیل اسكینر از یادگیری مشاهده‌ای...
مشاهدة نمایش چگونه بر یادگیری اثر می‌گذارد؟..
عوامل مؤثر بر یادگیری مشاهده‌ای....
ویژگی‌های الگو..
ویژگی‌های نمایش......
ویژگی‌های مشاهده‌گر
توجیهات رشدی در الگودهی
پیشینه تحقیق...............
نتیجه‌گیری......................
فصل سوم: روش تحقیق..
روش تحقیق......................
جامعه تحقیق و آزمودنیها....
متغیرهای تحقیق.................
ابزار اندازه‌گیری.....
روش جمع‌آوری اطلاعات..
نحوة اجرای آزمون ...
مراحل آزمون...
روشهای آماری....................
فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها.......
تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌ها........
تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌ها..............
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.......
خلاصه تحقیق.........
بحث و تفسیر یافته‌ها .......
پیشنهادهای پژوهشی......
فهرست منابع...

دانلود تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال ,

تاريخ : 20 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : موسوي | بازدید : <-PostHit->
پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی (چیوا و همكاران ، 2007)

دانلود پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی (چیوا و همكاران ، 2007)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

دانلود پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی (چیوا و همكاران ، 2007)

پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی
پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی چیوا و همكاران 
پرسشنامه یادگیری سازمانی چیوا و همكاران 
پرسشنامه یادگیری سازمانی
یادگیری سازمانی
دسته بندی روانشناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3

دانلود پرسشنامه استاندارد  یادگیری سازمانی (چیوا و همكاران ، 2007)، در قالب word  و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

 

توضیح :

 

پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط چیوا و همكاران در سال 2007 ساخته شده است. این مقیاس از نوع لیكرتی و دارای 14 گویه می‌باشد. كه پاسخ‌ها بر روی یك طیف پنج گزینه‌ای از خیلی كم (1) تا خیلی زیاد (5) نشان داده شده است. نحوه نمره ‌گذاری مقیاس با توجه به مثبت و منفی بودن گویه‌ها به صورت متفاوت می‌باشد.

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

 

تعداد گویه ها :                        14

تعداد مولفه :                           5 مولفه (تجربه‌اندوزی، ریسك پذیری، تعامل با محیط خارجی، گفت و گو، تصمیم گیری مشاركتی)

روایی و پایایی :                      دارد

نحوه نمره گذاری :                  دارد

منبع :                                    دارد

نوع فایل :                              word و قابل ویرایش

تعداد صفحات :                       3

دانلود پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی (چیوا و همكاران ، 2007)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی (چیوا و همكاران ، 2007) ,

پرسشنامه قابلیت استفاده در یادگیری آموزش الکترونیکی (اوزتکین و همکاران، 2010)

دانلود پرسشنامه استاندارد قابلیت استفاده در یادگیری آموزش الکترونیکی (اوزتکین و همکاران، 2010)، در قالب word و در 8 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

دانلود پرسشنامه قابلیت استفاده در یادگیری آموزش الکترونیکی (اوزتکین و همکاران، 2010)

پرسشنامه قابلیت استفاده در یادگیری آموزش الکترونیکی
پرسشنامه قابلیت استفاده در یادگیری 
پرسشنامه یوزلرن
دسته بندی روانشناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8

دانلود پرسشنامه استاندارد قابلیت استفاده در یادگیری آموزش الکترونیکی (اوزتکین و همکاران، 2010)، در قالب word  و در 8 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…


توضیح :


پرسشنامه قابلیت استفاده در یادگیری، معروف به یوزلرن در سال 2010 توسط اوزتکین و همکاران طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 36 سؤال است که 12 بعد مختلف قابلیت استفاده را در یک سیستم آموزش الکترونیکی می ­سنجد.

در پژوهش کامکار و همکاران (1392) که هنجاریابی پرسشنامه یوزلرن را انجام داده­ اند. مولفه «تمامیت داشتن» که شامل سوالات (29، 30 و 31) است دارای بار عاملی منفی و پایایی پایین بوده از مجموعه سوالات حذف گردیده و در نهایت این پرسشنامه به 33 گویه و 11 مولفه کاهش یافته است.


ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :


تعداد گویه ها :                        33

تعداد مولفه :                          11 مولفه (جلوگیری از خطا، قابلیت مشاهده، انعطاف پذیری، مدیریت دوره، تعامل، بازخورد و کمک، دسترس پذیری، ثبات و کارکردی بودن، راهبردهای سنجش، قابلیت های حافظه ای، زیبایی ظاهری، کاهش دوباره کاری)

روایی و پایایی :                      دارد

نحوه نمره گذاری :                   دارد

منبع :                                     دارد

نوع فایل :                                word و قابل ویرایش

تعداد صفحات :                         8

دانلود پرسشنامه قابلیت استفاده در یادگیری آموزش الکترونیکی (اوزتکین و همکاران، 2010)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پرسشنامه قابلیت استفاده در یادگیری آموزش الکترونیکی (اوزتکین و همکاران، 2010) ,

<-BloTitle->
<-BloText->